Man has moved forward in time along a slope which, par excellence, was used adjectivally by the word progress as ascending. Mankind, due to a non-conformist but superficial inertia, has created countless mechanised limbs under the title of functional progress. These mechanised limbs have separated us from an aspect that was inherent to us, the nature.

We stop being natural beings, we stop being one of the components of this world to focuse on our efforts in a kind of narcissistic self-destruction. From our origin and fate ignorance, turned into fear, we have created an invented world with the will of feeling part of something, placing ourselves in parameters and becoming the owners of a world where we are the only ones.

This work reproduces the vertiginous drop that rationality, represented from a cone, causes in our nature.
L'home ha avançat en el temps per una pendent que la paraula progrés adjectivava, per antonomàsia, ascendent.
La humanitat, per una inèrcia inconformista però superficial, ha creat incomptables extremitats mecanitzades, sota el títol d’avenç funcional, que ens han separat d'un aspecte que ens era inherent, la natura.

Deixem de ser éssers naturals, deixem de ser un dels elements d’aquest món per centrar els nostres esforços en una mena d’autodestrucció narcisista. De la desconeixença de la nostra procedència i destí, convertida en temor, hem creat en un món inventat amb la voluntat de fer-nos sentir part d’alguna cosa, ubicar-nos dins d'uns paràmetres i fer-nos amos d’un món on només hi som nosaltres.

La peça reprodueix el descens vertiginós que la racionalitat, representada a partir d’un con, provoca en la nostra naturalesa.