Poster of La Volta

Design and digital artwork market


Epic stuff notebook

Costumer: Octàgon DesignEl món d’ahir magazine

Rius - Rios - Rivers
Disseny cartell FIX Festival 

Costumer: Konvent.0


Plan (planner) 

Costumer: Octàgon Design


Foliograma for Fedrigoni

Costumer: Fedrigoni


Showcase for Vans

Costumer: VANS