Rius (River)El món d’ahir, 2019.  


Design does book, 2017.
 

Home.

 

Just do it, 2018. 


La burra, 2015.


Artesania digital.
Mercat de la Volta, 2020.

 
 

Loop, 2019.Exit, 2017.


 LGBTI
El món d’ahir.
2020


Ordinary magazine, 2019.  


Daily life.
 


Design does book, 2017.
Future, 2019.


Cúmul, 2019. >>

 

Reality, 2019.

Bag, 2017.